Współorganizator – NARODOWE CENTRUM KULTURY

Our Archive

Welcom to our archive

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. Przedmiotem działań Narodowego Centrum Kultury jest: – Edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką. – Rozwój i profesjonalizacja sektora kultury. – Promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego. – Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej […]
Więcej...
Wszystko zaczęło się od figurki Niepokalanej, którą postawił o. Maksymilian Maria Kolbe na ziemi ofiarowanej mu przez księcia Jana Druckiego-Lubeckiego… Figurka ta stoi do dziś. Była ona kamieniem węgielnym i fundamentem pod budowę klasztoru w Niepokalanowie, który został założony w sierpniu 1927 roku. Klasztor w Niepokalanowie to przede wszystkim miejsce modlitwy i kontemplacji zarówno dla […]
Więcej...
Fundacja Vide et Crede powstała jako jeden z owoców I Wrocławskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji. Oficjalnie działa od grudnia 2013 roku. Fundacja posiada swojego asystenta kościelnego – ks. Piotra Wiśniowskiego, ustanowionego przez ks. abpa Józefa Kupnego Metropolitę Wrocławskiego. Fundacja między innymi tworzy sieć bilbordów wielkoformatowych (12 i 18 m2), na których zamieszcza treści o charakterze ewangelizacyjnym. […]
Więcej...