Maryja, matka Jezusa

Maryja, matka Jezusa

Maryja, matka Jezusa, reż. Guido Chiesa. Jest to film o losach Jezusa, z punktu widzenia Jego Matki, Maryi.

Zanim pójdziesz do kina, przeczytaj tytuł. Ten film nie jest o Jezusie! To jest film o matce Jezusa i o losach Jezusa widziane oczami Maryi. Rzadko się zdarza zobaczyć film lub program telewizyjny o dramacie Maryi, gdyż taka ekspozycja jest ryzykowna, ponieważ tak mało wiemy o jej życiu. Twórcy filmu w swoim dziele chcieli odkryć, jak wielkość Jezusa narodziła się z miłości Jego matki. Jej silna wiara i poczucie obowiązku sprawiły, że została Bożym naczyniem dla narodzin Chrystusa. Młodą Marię znakomicie zagrała Nadia Khlifi, nieznana aktorka, która wydaje się rozumieć swoją rolę.

Jest to piękna, poetycka a zarazem fikcyjna rekonstrukcja życia Maryi i ciekawa historia o niezwykłej kobiecie, którą zaczęto postrzegać jako matkę nauczyciela i rewolucjonistkę. Odkrywamy w niej kobietę wielkiej odwagi i wiary, poświęcenia i ofiary, kobietę, która nauczyła się równoważyć codzienne potrzeby i trudności życia z jej wyjątkową rolą jako Matki Zbawiciela. Z każdą chwilą widz nabiera przekonania, że wielkość Jezusa rodzi się z miłości Jego matki do Niego. Kto by pomyślał, że kolejny film o historii Jezusa może nas zaskoczyć nowością na temat dobrze znany. Wyzwaniem dla twórców filmu jest przedstawienie postaci Maryi w nowy sposób, jaki nikt jeszcze nie widział. Jest tu daleko idące odejście od znanej ikonografii, gdyż Maryję gra Nadia Khlifi, o ciemnej karnacji i wyglądzie semickim, mówiąca dialektem wsi tunezyjskiej. W tym filmie Maryja, dziewczyna z inteligentnymi oczami i rozbrajającym uśmiechem, jest odważna, uparta, zdolna do pokonywania wyzwań tamtych czasów.

Reżyser kładzie nacisk na panujący patriarchat, wszechobecny w życiu społecznym, kulturowym i sakralnym ówczesnych, a reprezentowany przez brata Józefa. W tej tradycji Maria poszukuje woli Bożej. Staje jednak w obronie dzieci, czym zadziwia, ale i nierzadko swoją postawą wzbudza gniew środowiska. Reżyser Guido Chiesa misternie buduje odpowiedzialność macierzyńskiej etyki; nie wprowadza w ogóle duchowego znaczenia Jezusa, ale koncentruje się na zdolnościach wychowawczych Maryi. Jezus dorasta w sposób wolny od obaw i kar.

Guido Chiesa ukazuje innowacyjny i bardzo nowoczesny wizerunek matki Jezusa, który skierowany jest przede wszystkim do wierzących chrześcijan. Daleki jest od dokładnej analizy kontekstu historycznego i społecznego tamtych czasów. Wydaje się również, że równoległym tematem filmu jest pewna krytyka starożytnej religii judaistycznej, jako przestarzałej, archaicznej, na rzecz pacyfizmu i nowoczesnego chrześcijaństwa. Dominującym tematem jest nie tyle postać Maryi, co jej sprzeciw seksizmowi, uległości, głupstwom tradycji i ograniczeniom wolności kobiet. Poruszane kwestie są bardziej niż kiedykolwiek na porządku dziennym, a dotyczą roli kobiety w społeczeństwie, znaczenia słowa miłość z wyjątkowo kobiecej perspektywy.

Maryja podąża za instynktem wzmocnionym przez macierzyństwo, dzięki zdrowej równowadze z racjonalnością, a robi to nawet kosztem obejścia prawa. Na swojej drodze Maryja jest podtrzymywana przez dyskretną obecność Józefa, patriarchy, który usuwa się w cień swojej żony.

Ten film daje nam 2 godziny intensywnych emocji, dużo do przemyślenia na temat edukacji, którą otrzymaliśmy i sposobu, w jaki wychowywać dzieci. Historia ta ma uniwersalny przekaz, dotyczący podstawowych momentów i głęboko zakorzenionych oczekiwań, które towarzyszą życiu każdego dziecka. Sprawia to, że film jest atrakcyjny zarówno dla wierzących jak i niewierzących.

Obraz urzeka wspaniałym aktorstwem, dobrymi ujęciami, spektakularnymi scenami rekonstrukcji historycznych, pięknymi i barwnymi kostiumami. Dobrym pomysłem było zaangażowanie do ról drugoplanowych miejscowej, arabskiej ludności, grającej swoje role w swoim ojczystym języku.

Filmu tego nie można przegapić.