Harcerz nr 1. Rzecz o Andrzeju Małkowskim

Harcerz nr 1. Rzecz o Andrzeju Małkowskim

Film jest opowieścią o charyzmatycznym wychowawcy, założycielu harcerstwa – Andrzeju Małkowskim i o jego wielkiej miłości – Oleńce Drahonowskiej. Akcja toczy się na początku XX wieku – w czasach walki o wolność Polski. Pełen ideałów Andrzej swoje wielkie serce i wrażliwość społeczną angażuje w liczne inicjatywy. Pewnego dnia spóźnia się na zajęcia tajnego kursu oficerów wojskowych we Lwowie. Za karę musi przetłumaczyć książkę „Scouting for boys” Roberta Baden- Powella. Tak zaczyna się jego fascynacja ideą skautingu. Dzięki pasji i zaangażowaniu w krótkim czasie doprowadza do 2 powstania wielkiego ruchu młodzieżowego w uciemiężonej przez zaborców Polsce. Skrzydeł w pracy dodaje mu miłość. Oleńka dzieli z nim ideały i entuzjazm. Jego życie przerywa nagła śmierć, ale jego postać zainspiruje kolejne pokolenia.

Zwiastun

Informacja o filmie