Klecha

Klecha

Skromny, oddany pracy dla innych, otaczający opieką słabszych i potrzebujących, wrogi komunistycznej władzy, niepodatny na próby zwerbowania przez służby. Ksiądz Roman Kotlarz był solą w oku funkcjonariusza SB o pseudonimie „Mistrzo”, który za punkt honoru postawił sobie złamanie duszpasterza wszelkimi dostępnymi metodami. Zastraszanie, pobicia i perfidne prowokacje w przypadku księdza Kotlarza nie przynoszą efektu, wydają się raczej umacniać wiarę i odwagę „klechy”. Podczas wydarzeń radomskich 1976 roku ksiądz Roman przekracza kolejną granicę. Głuchy na groźby funkcjonariuszy i prośby niektórych przedstawicieli duchowieństwa o nieangażowanie się w politykę, z całą mocą wspiera protestujących robotników. Tego dla „Mistrza” jest już zdecydowanie za wiele. W Polsce Ludowej nie ma miejsca dla ludzi, którzy mają czelność nie bać się władzy.

Zwiastun

Informacja o filmie